تنبیه کردن ترکيه امارات صادرات انگلستان

تنبیه کردن: ترکيه امارات صادرات انگلستان آمار گمرک اخبار اقتصادی آمار صادرات گمرک صادرات به انگلستان

گت بلاگز اقتصادی مویزهای ایرانی در راه انگلستان و استرالیا

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از هزار و 338 تن مويز (انگورخشک شده)، از کشور صادر شده است هست.

مویزهای ایرانی در راه انگلستان و استرالیا

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از هزار و 338 تن مويز (انگورخشک شده)، از کشور صادر شده است است.

عبارات مهم : ترکيه
ارزش دلاری این میزان صادرات 4218263 و ارزش ریالی آن 134676878970 بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

مویزهای ایرانی در راه انگلستان و استرالیا

ارزش ریالی

ارزش دلاری

2

عراق

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از هزار و 338 تن مويز (انگورخشک شده)، از کشور صادر شده است هست.

42378

4501606472

148328

2

عراق

14904

مویزهای ایرانی در راه انگلستان و استرالیا

1581038676

52164

2

قطر

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 بیش از هزار و 338 تن مويز (انگورخشک شده)، از کشور صادر شده است هست.

150

2453976

81

3

مویزهای ایرانی در راه انگلستان و استرالیا

انگلستان

97

1615758

53

3

قطر

300

4931118

162

6

استراليا

736

46004416

1472

7

امارات متحده عربي

22604

1848087018

58770

7

عراق

243737

24839491283

788061

8

بحرين

40

3331848

104

8

بلژيك

120

5699880

180

8

ترکيه

60000

4277328400

134650

8

عراق

244114

26998007487

849355

8

قطر

100

8255520

260

9

ترکيه

63261

4077970611

126721

9

عراق

145711

16388777103

509992

9

قطر

200

16718520

520

10

آذربايجان

3000

126048000

3900

10

امارات متحده عربي

6256

525684800

16265

10

بلژيك

256

30542400

945

10

ترکيه

80378

6074937920

187756

10

عراق

167087

18930529029

585084

11

آذربايجان

3500

169989750

5250

11

امارات متحده عربي

40902

3441949525

106345

11

ترکيه

50000

3964541000

122500

11

عراق

148365

16811338460

519345

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ترکيه | امارات | صادرات | انگلستان | آمار گمرک | اخبار اقتصادی | آمار صادرات گمرک | صادرات به انگلستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog